Skärpta krav på energieffektivitet när vitvaror upphandlas

Nyhet

Att ställa krav på energieffektivitet i upphandlingar bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Våra uppdaterade hållbarhetskriterier för vitvaror säkrar upphandling av energieffektiva produkter med låg ljudnivå och minskad användning av farliga kemikalier.

– Våra uppdaterade hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla vitvaror med drivande krav på energieffektivitet, ljudnivå, kemikalier och hållbara leveranskedjor. Men det räcker inte att ställa krav, de måste även följas upp, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Krav på mer cirkulära produkter

Den 1 mars 2021 träder de nya energimärknings- och ekodesignförordningarna i kraft. De bygger på ett EU-beslut och innebär bland annat en ny energimärkningsskala och krav på resurseffektivitet. 

– Den nya energimärkningsskalan finns med i våra hållbarhetskriterier och är inkluderad i energieffektivitetskraven, liksom krav på kemikalier som bidrar till mer giftfria kretslopp, säger Susanna Vesterlund.

Hållbara leveranskedjor och arbetsrättsliga villkor

Hållbarhetskriterierna handlar inte enbart om miljö och energieffektivitet. De ger också stora möjligheter att ställa krav på de företag som levererar komponenter till vitvarorna. Att i upphandling ställa krav på tillverkningen är viktigt. För att undvika negativa effekter på både miljö och hälsa krävs det hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare och lokalbefolkning. Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid säkras arbetarnas trygghet.

– För att underlätta uppföljning ger vi i kriterierna förslag på hur den kan göras för att säkerställa att kraven efterlevs i praktiken, säger Susanna Vesterlund.

De nya kriterierna i korthet

De uppdaterade hållbarhetskriterierna gäller vitvarorna diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl och frys som upphandlas till förskolor, äldreboenden och bostäder som förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag.

Produktgruppen har även utökats med hållbarhetskriterier för ugnar och torkskåp. Torkskåp kan ha stora skillnader i energiförbrukning. Det nya kravet säkerställer energieffektiva torkskåp.

Hållbarhetskriterierna har uppdaterats med tillägg av nya kriterier för att omfamna ett mer cirkulärt perspektiv. Begränsning av mjukgörare i plast- och gummimaterial, utökat krav om antibakteriella ämnen och krav om farliga ämnen är exempel på krav som lagts till och bidrar till mer giftfria kretslopp.

Skärpta krav på energieffektivitet och kemikalier

De reviderade kriterierna omfattar skärpta krav på energieffektivitet med kravgränser enligt nu gällande energimärkning och ekodesignförordning samt även gränser enligt kommande förordningar (från 1 mars 2021). Energieffektiva vitvaror säkerställer en låg energianvändning och minskar därmed miljöbelastningen vid användning.

Utöver de nya kraven i ekodesignförordningarna om resurseffektivitet gällande reparerbarhet, demontering så finns i hållbarhetskriterierna nu även kemikaliekrav såsom krav om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen), antibakteriella ämnen och krav på mjukgörare i plast och gummimaterial.

Ställ krav på hållbara leveranskedjor och arbetsrättsliga villkor

Hållbarhetskriterierna ger möjlighet att ställa krav på de företag som levererar komponenter till vitvarorna. Krav på tillverkningen av vitvaror bedöms nödvändiga då det krävs hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare och lokalbefolkning för att undvika problematiska effekter på både miljö och hälsa.

Hållbarhetskriterierna ger även möjlighet att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid för att säkra personalens trygghet. Kriterierna ger också förslag på hur uppföljning kan göras för att säkerställa att de efterlevs i praktiken.

Upphandlingsmyndighetens kriterier för vitavaror

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd