Ställ inte krav på belastningsregisterutdrag i upphandlingar

Pressmeddelande

Många på upphandlande myndigheter är osäkra på om de nya upphandlingsreglerna innebär att de måste begära in utdrag ur belastningsregistret när det gäller företrädare för den leverantör som ska tilldelas ett offentligt kontrakt. Upphandlingsmyndigheten anser att dagens regelverk är utformat på ett sådant sätt att förutsättningarna saknas för att använda belastningsregisterutdrag på det sättet.

Upphandlingsreglerna innebär bland annat att leverantörer ska uteslutas från upphandlingen om någon av leverantörens företrädare har dömts för vissa brott, som till exempel bedrägeri eller korruption. En nyhet i den nya lagstiftning som började gälla vid årsskiftet är ett krav på att vinnande leverantör ska kontrolleras innan tilldelning av kontrakt och att bevis ska begäras in. Vad gäller brott ska man i första hand använda ett ”utdrag ur ett brottsregister”. Upphandlingsmyndigheten har därför fått många frågor om huruvida detta innebär att företrädare för vinnande leverantörer måste ge in utdrag ur belastningsregistret.

- En sådan hantering skulle få omfattande konsekvenser för alla aktörer. Det skulle i så fall gälla mer än 7 000 upphandlingar och tiotusentals företrädare per år, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. 

Det finns i dag inget registerutdrag som bara innehåller de fåtal brott som ska kontrolleras enligt upphandlingsreglerna. I stället skulle företrädare få ge in ett fullständigt utdrag som kan innehålla integritetskänsliga och irrelevanta uppgifter. 

Vi har tillsammans med Polismyndigheten kommit fram till att det idag inte finns förutsättningar att ställa krav på att belastningsregisterutdrag ska ges in. Det utdrag man idag kan få är inte avsett att användas i offentliga upphandlingar, säger Inger Ek.

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har lämnat flera förslag på lösningar. Man kan ändra lagen så att det finns anpassade belastningsregisterutdrag. Enligt myndigheterna går det dessutom att skapa ett mer heltäckande system för kontroll av leverantörer som underlättar för både företag och upphandlande myndigheter.

Regeringen skulle kunna ge en myndighet i uppgift att sammanställa ett dokument som innehåller uppgifter som kommer från flera olika myndigheter. Då räcker det att man vänder sig till en myndighet istället för till flera, säger Inger Ek.

Kontaktpersoner, Upphandlingsmyndigheten: 

Anders Asplund, chefsjurist, 08-586 21 761
Henrik Grönberg, jurist, 08-586 217 16

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd