Ställ krav för bra inneklimat

Nyhet

Nu finns uppdaterade hållbarhetskriterier för att främja bra inomhusklimat i samband med upphandling. Kriterierna består av funktionskrav som ska säkra god luftkvalitet och rätt inomhustemperatur i olika typer av byggnader.

– I dag tillbringar de flesta huvuddelen av sina liv inomhus. Ett bra inneklimat är därför viktigt för människors hälsa och välbefinnande och påverkar hur väl människor har möjlighet att studera eller arbeta, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Hållbarhetskriterierna riktar in sig mot olika delar av inneklimatet. Dels finns krav för att säkerställa att temperaturen upplevs som behaglig, dels krav för att säkerställa god luftkvalitet vilket i sin tur ställer krav på bra ventilation. Kraven är anpassade efter olika typer av byggnader, om det är nybyggnation eller ombyggnation samt var i byggprocessen beställaren är.

– För att få till ett bra inneklimat är det viktigt att ställa rätt krav vid upphandlingen, se till att beställaren är engagerad och delaktig i såväl uppdraget som byggandet samt att följa upp de krav som ställts. Då går det också att undvika kostsamma insatser för att rätta fel efter att byggnaden blivit färdig, säger Jens Johansson.

Tillsammans med Upphandlingsmyndighetens nyligen uppdaterade krav på luftfilter finns nu ett paket med upphandlingsstöd för att kunna åstadkomma ett bra inomhusklimat och samtidigt minska energianvändningen. Som stöd för hur kraven kan tillämpas finns även en tillämpningsbilaga som också går att ladda ned.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd