Ställ krav på luftfilter för minskad energianvändning

Nyhet

Nu finns uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av luftfilter. Genom att ställa relevanta krav vid upphandling kan offentlig sektor bidra till såväl minskad energianvändning som bättre inomhusklimat.

– Luftfilter beräknas svara för ungefär 30 procent av ventilationssystemets energianvändning. Genom att ställa krav vid upphandling är det möjligt att minska den energianvändning som luftfilter ger upphov till, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Luftfilter används som en del av en byggnads ventilationssystem för att minska mängden skadliga partiklar i inomhusluften och därigenom främja människors hälsa. En viktig faktor för att minska ventilationens miljöpåverkan är att välja rätt filter till varje ventilationssystem.

– Hur filter hanteras och används har påverkan på de krav som bör ställas på filter i en upphandling. Därför har vi utöver kriterierna tagit fram webbstöd för att bidra till ökad kunskap hos beställare av luftfilter, säger Heini-Marja Suvilehto.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd