Ställ krav vid upphandling för en giftfri vård och omsorg

Nyhet

Nu finns det nya hållbarhetskriterier för upphandling av medicintekniska förbrukningsartiklar. Genom att ställa krav vid upphandling går det att minska risken för att patienter exponeras för hälsofarliga kemiska ämnen.

– Syftet med de nya kriterierna är att erbjuda utökat stöd för upphandling av produkter som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt. Det är viktigt inte minst i sjukvårdsmiljöer där nyfödda, barn och andra personer som är extra känsliga vårdas, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Medicintekniska förbrukningsartiklar används i stora volymer inom sjukvården. Produkterna har ofta direkt kontakt med blod eller kroppsvävnader i samband med behandlingar under längre tid. Det ställer extra stora krav på att kemiska ämnen i förbrukningsartiklarna inte är hälsofarliga.

– Att fasa ut och ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier är av stor vikt för att minska den totala exponeringen för patienter och personal inom vård och omsorg. Offentliga medel står för den största delen av den här marknaden. Därför är offentlig upphandling ett viktigt styrmedel, säger Annie Stålberg.

Hållbarhetskriterierna kan användas på följande produktområden med tillbehör i plast: tappningskatetrar, infusionsaggregat och endotrakealtuber.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd