Statskontoret tittar närmare på Upphandlingsmyndigheten

Nyhet

När Upphandlingsmyndigheten bildades fick Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nya myndigheten och på tisdagen 31 oktober släpptes rapporten. Den visar att mycket har kommit på plats, men en del återstår att göra.

I rapporten skriver Statskontoret att myndigheten i varierande utsträckning bidrar till regeringens mål för offentlig upphandling. Statskontoret konstaterar också att Upphandlingsmyndigheten fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas och ger rekommendationer om förbättringsarbete inom fyra områden: målgruppsanalys, samverkan med statliga myndigheter, långsiktig kompetensförsörjning och styrning och uppföljning av verksamheten.

– Statskontoret kom med en delrapport under 2016 som var ganska kritisk. Nu kan vi se att mycket har förbättrats sedan dess och det känns skönt att vi är på rätt väg. Samtidigt måste man vara ödmjuk inför att vi är en ny myndighet och det tar lång tid att få organisation och verksamhet på plats. Med den här rapporten i ryggen kan vi säkerställa att vi gör rätt saker och jag kan konstatera att våra prioriteringar ligger i samma riktning som Statskontorets rekommendationer, säger Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd