Upphandlingsmyndighetens stöd används mer

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har publicerat årsredovisningen för 2018. Där beskriver myndigheten ett händelserikt år med stort fokus på kundorienterat upphandlingsstöd för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

– Jag ser med glädje att vårt kundorienterade arbetssätt ger resultat. Antalet sidvisningar i vår frågeportal dubblerades under året och översteg en kvarts miljon visningar. Dessutom har antalet förfrågningar om att Upphandlingsmyndigheten ska delta i olika former av evenemang ökat med 59 procent jämfört med 2017, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Inför 2018 gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge vägledning till kommuner och landsting om EU:s statsstödsregler.

– Under året har vi börjat bygga upp en kundbehovsstyrd vägledning i dessa komplicerade frågor om hur det offentliga får ge ekonomiskt stöd. Strax efter sommaren lanserades vår nya stödfunktion i statsstödsfrågor, berättar Inger Ek.

Välkommen att läsa Upphandlingsmyndighetens årsredovisning och ta del av de resultat som vi åstadkommit under 2018.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd