Stöd för att efterfråga hållbar medicinteknisk utrustning

Nyhet

Ett led i att minska vårdens driftskostnader och bidra till klimatmålen är att investera i hållbar och energieffektiv medicinteknisk utrustning. Nu finns det uppdaterade hållbarhetskriterier som kan användas vid upphandling.

–  Våra kriterier ger stöd för att ställa relevanta och drivande krav vid inköp av medicinteknisk utrustning till den offentliga vården. Kriterier finns för energieffektiv utrustning, minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och förlängd livslängd på produkterna, berättar Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Bättre energiprestanda

Medicinteknisk utrustning har en hög energianvändning i drift. Med hjälp av kriterierna går det att efterfråga information om utrustningens energiprestanda och funktioner för energibesparing. Energianvändningen är också mycket beroende av hur utrustningen används ute i verksamheterna.

Minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen

Kriterierna fokuserar även på att minska förekomsten av de särskilt farliga ämnen som finns upptagna i kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Detta är ämnen med egenskaper som kan ge allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, men som det i dag inte är förbjudet att använda.

Säkra god funktion och lång livslängd

Det finns även kriterier som ser till att kompatibla reservdelar till utrustningen finns tillgängliga i minst 10 år. Detta för att se till att produkternas funktion bibehålls under en lång tid. Lättillgänglig information om hur utrustningen ska underhållas och rengöras under dess livslängd ska också följa med utrustningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd