Stöd för att arbeta strategiskt med inköp inom vård- och omsorgsområdet

Nyhet

Nu finns nytt stöd om hur kommuner och regioner kan arbeta strategiskt med utkontraktering av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet.

– Vårt stöd beskriver processen för utkontraktering efter såväl lagen om offentlig upphandling, LOU, som lagen om valfrihetssystem, LOV, säger Filip Brännström, chef för kundenheten på Upphandlingsmyndigheten.

De offentliga utbetalningarna för vård och omsorg samt sociala tjänster låg på omkring 180 miljarder kronor år 2017. Cirka 40 procent av utbetalningarna gick till privata aktörer.

– Genom att arbeta strategiskt med inköp kan kommuner och regioner erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet till medborgarna, nå uppsatta verksamhetsmål och ansvara för att skattemedel används på ett effektivt sätt, säger Filip Brännström.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd