Stöd för att följa upp arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Nyhet

För att underlätta arbetet med uppföljning av arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor publicerar vi nu frågeformulär för leverantörer som kan användas som ett första steg i uppföljningen.

Nu kompletterar vi stödmaterialet för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption (hållbara leveranskedjor) med frågeformulär för leverantörens egenrapportering. Sedan tidigare har Upphandlingsmyndigheten publicerat kontraktsvillkor och tillämpningsstöd som kan användas vid genomförandet av upphandlingen.

Enligt kontraktsvillkoren ska leverantören genomföra åtgärder för att effektivt kunna hantera risker både i den egna verksamheten och i leveranskedjan. Åtgärderna ska genomföras enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande. Genom frågeformuläret kan den upphandlande myndigheten granska att leverantören har genomfört de åtgärder som krävs enligt kontraktet.

Frågeformuläret har tagits fram i ett nära samarbete mellan Sveriges landsting och regioner och SKL Kommentus och finns både på svenska och engelska.

I tillämpningsstödet finns en vägledning som närmare beskriver vilka åtgärder som leverantören ska genomföra för att uppfylla kontraktsvillkoren. Både upphandlande myndigheter och leverantörer kan använda vägledningen som stöd.

Frågeformulär för egenrapportering och Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd