Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling finns nu även på engelska

Nyhet

Nu är stödmaterialet om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor översatt till engelska. Stödet innehåller information och vägledning kring hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras och följas upp i praktiken.

Upphandlingsmyndigheten har tidigare publicerat stödmaterial som kan användas av upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra upphandlingar med socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Stödet består dels av arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner, dels av villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption (hållbara leveranskedjor).

Produktionen av många av de varor och tjänster som omfattas av dessa villkor sker ofta i andra länder. Vi har därför sett ett behov av att översätta stödmaterialet till engelska, vilket nu finns tillgängligt.

Stödmaterial för socialt ansvarsfulla leveranskedjor på engelska

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd