Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten lanserar nu utökad vägledning till upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra upphandlingar med socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Stödet består dels av arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner, dels av villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption (hållbara leveranskedjor).

Upphandlande myndigheter och enheter har i vissa fall en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor. Oskäliga arbetsvillkor är när det kan finnas risk för barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och att rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är begränsad. Skyldigheten gäller för arbete som utförs i länder där svensk rätt inte är möjlig att tillämpa.

Utöver skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor kan upphandlande myndigheter ställa mer långtgående krav. Vi har därför även tagit fram kontraktsvillkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption (hållbara leveranskedjor). Villkoren om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa en effektiv riskhantering i leveranskedjan.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stödet i nära samarbete med Sveriges landsting och regioner och SKL Kommentus.

Stödet som vi har tagit fram innehåller:

  • Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner (basnivå).
  • Villkor för hållbara leveranskedjor (avancerad nivå).
  • Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor.

Ta del av mallar och tillämpningsstöd för socialt ansvarsfulla leveranskedjor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd