Stöd för upphandling av tidigare B-tjänster

Publicerad

En ändring i de nya upphandlingsdirektiven är att uppdelningen av tjänster i så kallade A- och B-tjänster har tagits bort. På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du nu söka på de tjänster du är intresserad av för att se hur tjänsterna bör upphandlas.

I de nya direktiven försvinner uppdelningen av tjänster i så kallade A- och B-tjänster. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att vissa tidigare B-tjänster annonseras i TED under ”mellantiden” och att vissa tidigare B-tjänster upphandlas på samma sätt som tidigare A-tjänster.

Upphandlingsmyndigheten har nu tagit fram en förteckning över tidigare B-tjänster. I denna förteckning kan du söka eller filtrera fram de tjänster du är intresserad av för att se hur tjänsterna kategoriseras enligt de nya direktiven.

De tjänster som i dag är B-tjänster har delats upp i tre olika kategorier:

  1. Sociala och andra särskilda tjänster
  2. Tjänster som är undantagna från direktivens tillämpningsområde
  3. Tjänster på vilka direktiven görs tillämpliga fullt ut (på samma sätt som tidigare A-tjänster). 

En närmare beskrivning av de tre kategorierna hittar du i vårt informationsmaterial, ”Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?”

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd