Stort genomslag för Giftfri förskola

Publicerad

Nyligen gjordes en uppföljning av användningen av Upphandlingsmyndighetens kravpaketet för Giftfri förskola. Uppföljningen visar att satsningen har fått stort genomslag. Kravpaketet som består av hållbarhetskriterier och utbildningar ska hjälpa Sveriges kommuner att ställa krav på minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Användningen av kriterierna har undersökts genom en analys av 100 upphandlingsdokument. Analysen visade att Upphandlingsmyndighetens kriterier för Giftfri förskola användes för att ställa hållbarhetskrav i 72 % av upphandlingarna. 
 
- Små barn är extra känsliga för att exponeras för hälsofarliga kemikalier. Vi är väldigt glada över att våra hållbarhetskriterier och webbutbildningar för en Giftfri förskola fått ett sådant stort genomslag. Intresset för frågan är stort och vi märker även ett växande behov av stöd. Nu satsar vi på att aktivt förvalta våra hållbarhetskriterier för att hålla dem aktuella och drivande samt även på att jobba vidare med andra hållbarhetskriterier för barns innemiljöer, säger Anna Christiansson som tillsammans med Anette Svensson och Ylva Svedenmark är ansvarig för Giftfri förskola.

Bild ur Trendens

Senast uppdaterad:

Relaterad information