Strategikollen – ny tjänst för att utveckla strategiskt inköpsarbete

Nyhet

Idag lanserar vi Strategikollen. En ny digital tjänst där offentliga organisationer kan uppskatta nivån på sitt strategiska inköpsarbete och få konkreta tips på hur de kan arbeta vidare.

Strategikollen är en tjänst som hjälper våra kunder att testa nivån på sin organisations strategiska inköpsarbete utifrån en självskattning. Efter slutförd självskattningen ges konkreta tips på hur organisationen kan arbeta vidare för att utveckla sitt långsiktiga strategiarbete. Det kommer även att finnas möjlighet att jämföra resultatet med andra organisationer.

I tjänsten har vi utgått från de sju inriktningsmål som finns i den nationella upphandlingsstrategin som beslutats av regeringen. Ett ramverk som ger en bra helhetsbild för strategiskt inköpsarbetet. Målgruppen är exempelvis upphandlingsansvariga, upphandlare, upphandlingschefer eller strategiska inköpare. Personer som i sitt arbete har viss insyn i hur organisationen arbetar (eller inte arbetar) strategiskt med inköp.

Detta är den första versionen av Strategikollen (så kallad beta-version). Den nya tjänsten är en del av ett långsiktigt projekt som påbörjats i år för att utveckla ett digitalt kunskapsnav för offentliga affärer. I projektet arbetar vi aktivt med att samskapa med våra kunder och vi har under året genomfört flera användartester. Strategikollen kommer att fortsätta utvecklas under 2020. Det är därför viktigt för oss att få in återkoppling kring tjänsten och dess utformning så att vi kan förbättra den baserat på våra kunders behov. Ju fler som använder tjänsten desto mer insikter får vi och samtidigt ökar möjligheten för kunderna att jämföra sina resultat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd