Strategisk upphandling kan ge bättre välfärd

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissyttrande på Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. Kommunutredningens uppdrag har varit att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Kommunerna står inför mycket stora utmaningar framöver. Det handlar bland annat om svagare ekonomi och växande anspråk på service och välfärd. I vårt remissvar lyfter vi fram den offentliga upphandlingen som ett viktigt strategiskt verktyg för att uppnå samhälleliga mål.

- Den offentliga upphandlingen utgör en betydande del av kommunernas ekonomi. En strategisk hantering av inköps- och upphandlingsverksamheten kan därför bidra till en effektivare förvaltning av offentliga medel och en god och hållbar kommunal service och välfärd, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Vi anser även att kommuner kan behöva tillämpa de olika former av samverkan som är möjliga inom ramen för upphandlingsreglerna i större utsträckning än idag.

- Det finns ett behov av ökad samverkan mellan kommunerna. Samverkan kan öka möjligheterna att trygga välfärden och att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030, fortsätter Inger Ek.

Vi välkomnar Kommunutredningens förslag att staten tar ett sammanhållet ansvar för en hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte.

- Vi betraktar vårt nya uppdrag som statistikmyndighet på upphandlingsområdet som en central del av den gemensamma infrastruktur för informationsutbyte som staten föreslås stötta kommunerna med, avslutar Inger Ek.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd