Strategisk upphandling viktigt för att nå målen i Agenda 2030

Nyhet

Att öka takten i arbetet med att implementera den nationella upphandlingsstrategin skulle bidra till att nå målen i Agenda 2030. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Miljödepartementet.

Upphandlingsmyndighetens yttrande gäller Agenda 2030-delegationens förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

– Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå målen i Agenda 2030. Genom att upphandlande organisationer implementerar den nationella upphandlingsstrategin kan de bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Användandet av upphandling som ett strategiskt verktyg behöver påskyndas för att målen i Agenda 2030 ska kunna uppnås. I yttrandet föreslår Upphandlingsmyndigheten därför att regeringen bör ge de statliga myndigheterna i uppdrag att öka tempot med att implementera nationella upphandlingsstrategin.

–  Alla mål i den nationella upphandlingsstrategin behöver samverka om vi ska nå målen i Agenda 2030.  Om vi ska fånga den samhällsomvandling som pågår med hållbar upphandling är det av stor vikt att ställa funktionskrav för att ta vara på ny teknik och innovativa lösningar. Därutöver kan olika typer av kriterier användas som ett sätt att öka förändringstakten inom vissa områden, säger Inger Ek.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd