Svenskt kompetenscenter inom innovationsupphandling

Pressmeddelande

Innovationsupphandling kan bidra till att skapa nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Upphandlingsmyndigheten, som är ett etablerat kompetenscenter i EU inom innovationsupphandling, deltar i EU-projektet Procure2Innovate. Syftet är att ge stöd till andra EU-länder att utveckla egna kompetenscenter.

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar. Innovationsupphandling innebär att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Ett av Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att följa och verka för den internationella utvecklingen inom innovationsupphandling. Myndigheten ska också främja innovativa lösningar och öka kompetensen inom området.

– Inom ramen för projektet Procure2Innovare ska etablerade kompetenscenter hjälpa till att stärka arbetet med innovationsupphandling i andra länder. I stort handlar det om att utbyta erfarenheter inom EU, berättar Johanna Enberg, strateg med inriktning innovation vid Upphandlingsmyndigheten.

Procure2Innovate lanserades vid konferensen EcoProcura i Nederländerna i oktober. I projektet representeras Sveriges kompetenscenter av Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

– Procure2Innovate syftar till att underlätta upphandling av innovationer. Att bygga ett nätverk av kompetenscenter som aktivt delar erfarenheter och goda exempel är också en viktig del, berättar Fredrik Engvall som ansvarar för fokusområdet innovation på Statens inköpscentral.

Projektet Procure2innovate består av ett konsortium om tio EU-länder. Sverige är ett av de fem länder som har ett etablerat kompetenscentrum inom innovationsupphandling. Övriga länder är Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike. De fem länder som ska starta kompetenscenter är Estland, Grekland, Irland, Italien och Portugal.

– Det här är ett mycket bra komplement för vårt uppdrag om innovationsupphandling och projektet ligger nära tillhands för oss. Det är också en styrka att Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral arbetar tillsammans med andra EU-länder. Vi vinner mycket på att delta i projektet, avslutar Johanna Enberg.

Offentliga upphandlingar står för 14 procent av EU:s BNP. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till 683 miljarder kronor per år. Det motsvarar 17,5 procent av Sveriges BNP.

Procure2Innovate webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd