Sverige - vi har en statsstödsvägledning!

Nyhet

I dag, måndag 3 september startar vår statsstödsfunktion. Vi har fått ett utökat uppdrag av regeringen. Det nya uppdraget innebär att myndighetens verksamhet även ska omfatta stöd och vägledning om statsstöd till kommuner och landsting.

Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Syftet med reglerna är att se till att inte snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad. Upphandlingsmyndighetens fokus inom det här området kommer att vara på frågor om bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

Statsstödsfunktionen består i dag av statsstödsexperten Magnus Lindbäck och två statsstödsspecialister, Annika Gullans Wiklund och Björn Skarp. I oktober kommer även statsstödsspecialist Christian Blume att vara på plats.

-          Våra nya medarbetare har alla mångårig erfarenhet av statsstödsfrågor och flera har dessutom djupa kunskaper om bostadsmarknaden. Med denna kompetens på plats har vi lagt grunden för en statsstödsfunktion som gör skillnad på riktigt. Vi är glada att ha dem i vårt team, säger chefsjurist Anders Asplund.

Flera utredningar pekar på att det finns ett behov av stöd och vägledning till kommuner och landsting när det gäller statsstöd. Det komplexa regelverket behöver klargöras. Kommuner kan bryta mot lagen utan att veta om det, eller är överdrivet försiktiga och tillvaratar inte möjligheterna. Det här får till följd att samhällsviktiga insatser uteblir. Syftet med reglerna är att statsstödet ska gynna sund konkurrens för företag och därmed vara till nytta för svensk ekonomi.

Vår vägledning när det gäller statsstöd kommer att byggas upp successivt. Vi kommer att kontinuerligt föra en dialog med kommuner och landsting om vilka behov de har av vägledning i statsstödsfrågor.

Till att börja med kan vi erbjuda

  • generell information om statsstöd på vår webbplats
  • individuell vägledning i Frågeservice.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd