Sverige har fått en ny elsäkerhetslag som trädde i kraft den 1 juli 2017

Nyhet

För dig som ska upphandla elinstallationer innebär den nya lagen att du kan lättare kontrollera att de företag som upphandlas för att utföra elinstallationer följer elsäkerhetslagen.

Detta kontrollerar du genom att se om elinstallationsföretag finns registrerade hos Elsäkerhetsverkets företagsregister. Företaget ska även vara registrerad för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver som exempelvis elinstallationer i bostäder eller allmänna och offentliga utrymmen för att nämna några.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats

De nya reglerna innebär i korthet att:

  • alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
  • alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
  • de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
  • elinstallationsarbete bara får utföras av:
    - personer med auktorisation som elinstallatör eller
    - personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd