Tabeller för jämförelse mellan nya och gamla lagen om offentlig upphandling

Publicerad

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt ett dokument med avsikt att underlätta en jämförelse mellan bestämmelserna i äldre LOU (lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) och motsvarande bestämmelser i nya LOU (lagen (2106:1145) om offentlig upphandling).

Syftet är främst att hjälpa läsaren att hitta den eller de bestämmelser i nya LOU som motsvarar en viss bestämmelse i äldre LOU. 

Tabellerna innehåller även kommentarer som syftar till att uppmärksamma läsaren på vissa ändringar som inte bara är av redaktionell karaktär. Vi vill understryka att dessa kommentarer inte fullständigt beskriver ändringarna i nya LOU.

Vi har även angett läshänvisningar till proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling (dessa utgår från regeringens författningskommentar i propositionen).

Här kan du ta del av sammanställningen och jämförelsetabellen mellan nya och gamla LOU

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd