Tabeller med annonseringstider enligt de nya upphandlingslagarna

Nyhet

Enligt de nya upphandlingslagarna gäller ett antal olika tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud när olika upphandlingsförfaranden tillämpas. Tidsfristerna skiljer sig åt mellan de olika förfarandena samt i flera fall skiljer sig också de nya tidsfristerna mot fristerna enligt de gamla upphandlingslagarna.

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt de tidsfrister som gäller för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar över tröskelvärdena enligt de olika upphandlingsförfarandena i de nya lagarna. Kom ihåg att de angivna tidsfristerna utgör minimifrister, alltså den kortaste tillåtna tidsfristen enligt lagen. I den enskilda upphandlingen kan det föreligga omständigheter som kräver längre tidsfrister för att anbudsgivare ska ges tillräckligt med tid att utarbeta och lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Här kan du ta del av sammanställningen av tidsfristerna enligt lagen om offentlig upphandling, LOU

Här kan du ta del av sammanställningen av tidsfristerna enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF

Här kan du ta del av sammanställningen av tidsfristerna enligt lagen om upphandling av koncessioner, LUK

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd