Transnationellt EU-projekt ska ge fler individer – med fokus på nyanlända – anställning i offentligt upphandlade kontrakt

Publicerad

Ett antal kommuner arbetar idag med att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling. Metoderna skiljer sig åt och det bedöms finnas stora möjligheter att utveckla dessa modeller. Nu har ESF-rådet, Europeiska socialfonden, beviljat den ansökan Upphandlingsmyndigheten skickat in som ska göra att myndigheten och dess samarbetspartners kan utveckla metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Målsättningen är att fler individer, med fokus på nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. Genom att utveckla de metoder som redan används, bedöms acceptansen för sådana krav öka bland leverantörerna och fler upphandlande myndigheter.

– Nya upphandlingslagen och den nationella upphandlingsstrategin ger myndigheter möjlighet att ställa sociala krav på ett tydligare sätt än tidigare. Upphandlande myndigheter kan använda upphandling som ett verktyg att skapa anställningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, säger Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten.

Projektet kommer i stor utsträckning att fokusera på olika kommunikativa insatser för att nå ut till så många upphandlande myndigheter som möjligt. Kommunikationen med leverantörer och beslutsfattare bedöms också vara viktigt.

– Vi kommer att arrangera konferenser och workshops, samt försöka sprida goda exempel och olika modeller som kan användas av de upphandlande myndigheter som önskar tillämpa syssel-sättningskrav i upphandling, säger Patrick Amofah.

De huvudsakliga målgrupperna är främst upphandlande myndigheter, leverantörer, beslutsfattare och representanter från civilsamhället/sociala ekonomin.

Det här är ett transnationellt EU-projekt och Upphandlingsmyndighetens internationella partner är Finland med kommunerna Helsingfors och Vanda. National Institute for Health and Welfare, THL, är nationellt ansvariga i Finland.

I projektet samarbetar Upphandlingsmyndigheten med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Göteborg stad, Botkyrka kommun och Helsingborg kommun. 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd