Tre inspirationsfilmer om strategiskt inköp

Nyhet

Inköp får en allt mer strategisk betydelse inom offentlig sektor. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter och enheter använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål. Vi har tagit fram tre filmer som stöd i arbetet med strategiskt inköp.

Alla inköp i offentlig upphandling bygger på ett verkligt behov. Behovet kan ändras om verksamhetens uppdrag ändras eller när ny teknik blir tillgänglig på marknaden. Det är därför alltid extra viktigt att kartlägga behovet och ställa sig frågor om delar i uppdraget har ändrats eller om det går att lösa problemen på helt andra sätt. Vår första film ger inspiration om hur kartläggning av behov kan resultera i en behovsbeskrivning.

Dags för dialog

Det är alltid bra att bjuda in marknaden och andra intressenter till informationsmöten för att berätta om visioner, mål och behov. På så sätt kan de bli delaktiga, komma med förslag på lösningar och ges möjligheten att ställa frågor. Att bjuda in leverantörer till enskilda möten är ett bra sätt att få del av den kunskap och de lösningar de har på området. Vår andra film visar på flera metoder för dialog.

Besluta om strategi

När behoven är fastställda och dialoger genomförda är det bra att fastställa en strategi för upphandlingen. Den bör bland annat innehålla övergripande målbild för upphandlingen, förfarande och upphandlingsdokumentens innehåll såsom kravnivåer, utvärderingsmodell och avtalsmodell. Inspireras av vår tredje films exempel på vad strategin kan innehålla.

Filmer om strategiskt inköp

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd