Tyck till om hållbarhetskriterier för drivmedel och fordon

Nyhet

Transportsektorn står för ungefär 25 procent av Sveriges totala energianvändning och cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. För att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045 är minskade utsläpp från transporter nödvändigt. Därför uppdaterar vi hållbarhetskriterierna för drivmedel och fordon. Senast den 6 maj vill vi ha dina synpunkter.

Transportsektorns utsläpp kommer nästan uteslutande (90 procent) från vägtransporter. Hållbarhetskriterierna inom produktområdet fordon och transporter ger stöd till myndigheter, kommuner och andra organisationer att minska sin miljöpåverkan.  Det går i offentliga upphandlingar att ställa krav på energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten samt att främja användning av förnybara drivmedel.

Hållbarhetskriterier med fokus på minskad klimatpåverkan och förekomsten av skadliga ämnen finns även för upphandling av transporttjänster och drivmedel samt däck.

Nytt kriterium för palmolja

I denna uppdatering av hållbarhetskrav för fordon bygger vi kraven på bonus-malus systemet med tydlig koppling till klimateffekt, antingen med låg energianvändning eller genom användning av förnybara drivmedel. Kriterier finns på bas, avancerad och spjutsspetsnivån.

När det gäller drivmedel har vi lagt till ett efterfrågat kriterium om palmolja. Palmolja är omdebatterad då storskalig produktion leder till avskogning av regnskogar och påverkar lokalbefolkningens livsvillkor. De uppdaterade kriterierna bidrar till att den upphandlande myndigheten kan premiera ett förnybart drivmedel utan palmolja.

Vi har även förenklat kriterierna för drivmedel genom att ta bort några kriterier.

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer drivmedel och fordon. Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 6 maj är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna

Tyck till om nya kriterier för fordon

Tyck till om nya kriterier för drivmedel

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd