Tyck till om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten reviderar nu hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur. En förändring är att den så kallade fisklistan tas bort eftersom det finns annat stöd som mer effektivt kan hållas uppdaterat. Senast den 24 maj vill vi ha synpunkter på denna och övriga förändringar.

Våra hållbarhetskriterier används vid 54 procent av alla livsmedelsinköp. För så kallade beredda fiskprodukter är motsvarande siffra 78 procent. Hälften av den fisk som årligen köps in av kommuner och regioner består av sej, lax och torsk. Det gäller oavsett om man mäter i volym eller inköpsvärde. Mer upphandlingsstatistik finns i rapporten Uppdrag att förstärka kompetensen på området livsmedel måltidstjänster.

Andel av totalt inköpsvärde fisk och skaldjur - 2017

Inköpsvärde.png

Fotnot: Totalt inköpsvärde motsvarar inköp av fisk och skaldjur (djupfryst, färskvaror, kylvaror, kolonial och specerier) gjorda av 144 upphandlande organisationer varav 139 kommuner och fem landsting/regioner under år 2017. Källa: DKAB, 2018

Fisklistan tas bort

Arbetet med att uppdatera hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur har pågått sedan hösten 2018. Nu finns det ett färdigt förslag som vi vill ha synpunkter på. Förslaget innebär bland annat att fisklistan som funnits sedan länge tas bort. Istället uppmuntrar vi upphandlande myndigheter att ställa särskilda kontraktsvillkor. Som underlag kan något av de stöd för hållbara konsumentval av fisk som finns på marknaden användas.

– Att vi tar bort fisklistan beror på att den har visat sig alltför resurskrävande för att förvalta på ett effektivt, användarvänligt och transparent sätt, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kriterier för vildfångat och odlat

Utöver kontraktsvillkor kan upphandlande myndigheter använda hållbarhetskriterier på positionsnivå som teknisk specifikation. Som tekniska specifikationer finns förslag på kriterier för vildfångat och odlat, miljöanpassade fiskefartyg och beredningsanläggningar samt informationskrav för beredd och konserverad fisk.

Nytt är att informationskravet endast behöver ställas på beredda och konserverade produkter, exempelvis panerad eller inlagd fisk. Den informationen ska enligt lag ska följa med obearbetad fisk, exempelvis hela fiskfiléer. Därför har vi även tagit bort Krav ID 10398 Produkternas spårbarhet – vildfångad fisk och skaldjur.

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, förädlar eller säljer fisk och skaldjur. Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 24 maj är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. De nya kriterierna publiceras i början på sommaren.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd