Tyck till om hållbarhetskriterier för inomhusbelysning

Nyhet

Belysning i offentliga lokaler ska vara både energieffektiv och av god kvalitet. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för inomhusbelysning. Vi vill gärna ha dina synpunkter på de nya kriterieförslagen.

Energianvändningen för belysning i Sverige kan halveras om nya energieffektiva tekniker kommer i bruk och om god belysningsplanering görs. En bra genomförd belysningsplanering innebär även stora möjligheter att förbättra ljusmiljön i offentliga lokaler.

Det är huvudsakligen inom LED-teknik och styrsystem som utvecklingen för att uppnå såväl bättre energieffektivitet som bättre belysningskvalitet sker idag.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla inomhusbelysning som är både energieffektiv och av god kvalitet. 

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 7 januari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av inomhusbelysning är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och forskningsinstitut. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget till nya hållbarhetskriterier gäller belysningsprodukter, belysningsprojektering och entreprenader.

Ljuskällor

De föreslagna nya kriterierna för upphandling av ljuskällor refererar till den framtida europeisk lagstiftningen inom ekodesign och energimärkning. Den syftar till att uppnå energieffektiva ljuskällor med god kvalitet, färgåtergivning och livslängd. Kriteriet premierar de produkter som redan nu kan uppfylla de skärpta kraven som ska börja gälla år 2021

Belysningskompetens

Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för ett lyckat belysningsprojekt. Kriteriet kring projektörens belysningskompetens är därför uppdaterat. Det finns en lista med ett antal viktiga kompetenser som bör ingå i en projekteringstjänst. En ljusdesigner bör exempelvis ha goda kunskaper kring energieffektiv belysning, dagsljusteknik, styrsystem, ljusgestaltning och utformning av arbetsmiljöer samt elsäkerhet

Energieffektiva belysningsanläggningar

Ett kriterium med gränsvärden för årlig energianvändning för belysning per kvadratmeter föreslås. Kriteriet är baserat på riktlinjer från branschen och på standarder för arbetsplatsbelysning

Behovsanpassad belysning

Ett tilldelningskriterium för behovsanpassad belysning, med syfte att öka tillgängligheten och främja hälsoaspekterna i den verksamhet som belysningsprojektet avser, föreslås.

 

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd