Tyck till om hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Nyhet

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen kyckling och kalkon. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna. Fram till den 24 augusti är det möjligt att lämna synpunkter.

Kriterier för minskad antibiotikaanvändning

Två nya kriterier ger offentlig sektor möjlighet att ställa krav på minskad antibiotikaanvändning i kyckling och kalkonproduktionen. Ett nytt kriterium på basnivå anger att en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning i produktionen av kyckling och kalkon ska finnas. Ett nytt kriterium på avancerad nivå anger att maximalt 5 procent av de kyckling- och kalkonprodukter som levereras under avtalsperioden får komma från flockar som har behandlats med antibiotika under en 12-månadersperiod.

Beläggningsgrad och hälsoredovisningssystem

Kriterier om högsta tillåtna beläggningsgrad i kyckling- och kalkonstallar har integrerats i kriteriet för hälsoredovisningssystem. Det ger en tydligare koppling mellan dessa två parametrar för djurvälfärd. Beläggningsgradens relevans för djurvälfärd är kopplad till övriga åtgärder som vidtas för att säkerställa djurhälsan. De enskilda kriterierna för beläggningsgrad föreslås därmed utgå ur kriteriebiblioteket.

Övriga kriterier har uppdaterats för att säkerställa att de är aktuella, drivande och ändamålsenliga. De kriterier som är generella för animaliska livsmedel, och därmed finns i andra produktgrupper, exempelvis kriterier för information om ursprung, ingår inte i denna revidering.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kyckling och kalkon är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, förädlare, branschorganisationer och ideell sektor. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Om kriterierna

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade krav som offentliga verksamheter kan använda för att utföra hållbara upphandlingar. Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis.

Kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd