Tyck till om hållbarhetskriterier för medicintekniska förbrukningsartiklar

Nyhet

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen medicintekniska förbrukningsartiklar. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna inom undergrupperna infusionsaggregat, tappningskatetrar och trakealtuber. Fram till den 27 november är det möjligt att lämna synpunkter.

Medicintekniska förbrukningsartiklar, exempelvis tappningskatetrar, kan användas vid behandling inne i kroppen. Det ställer extra stora krav på att produkterna ska vara säkra och att de kemikalier som används vid tillverkning inte är hälsofarliga. Det är inte minst viktigt i sjukvårdsmiljöer där nyfödda, barn och andra personer som är extra känsliga vårdas.

En giftfri miljö är målet

Miljöbalkens försiktighetsprincip är en av utgångspunkterna för kemikaliekraven i kriterierna. En annan utgångspunkt är miljökvalitetsmålet giftfri miljö som riksdagen beslutat om. Enligt miljömålet ska ämnen med särskilt farliga egenskaper fasas ut.

Syftet med de nya kriterierna är att erbjuda ett stöd för upphandling av säkra produkter. Syftet är också att fasa ut den stora volymen kemikalier och material med betänkligheter där det finns alternativ på marknaden. Ett sådant exempel är PVC-fria material för infusionsaggregat och tappningskatetrar. Det är dock viktigt att komma ihåg att för många sjukvårdsartiklar är PVC ett bra material för att få rätt medicinsk funktion. Då ska det inte ersättas.

Ftalater kan orsaka allvarliga hälsoeffekter

Utfasning av PVC som material är en allmän utveckling i samhället som har lett till att marknaden har utvecklat ftalat- och PVC-fria alternativ inom flera produktområden, men också alternativa mjukgörare i PVC-produkter. Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plast mjuk och böjlig. Ftalater används i många plaster, framförallt i PVC. Vissa ftalater kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som fortplantningsstörningar.

Kriterierna är ett stöd i upphandlingen

Förslagen på nya kriterier omfattar såväl krav på innehåll av farliga kemikalier i plastmaterial som krav på ftaltat- och PVC-fria produkter. Kriterierna är ett stöd för de upphandlande enheter som vill ha alternativa material i sitt upphandlade sortiment utifrån sina miljömål, eller stöd i sitt arbete med utfasning av farliga ämnen. Förslaget omfattar även krav på latex, förpackningar och klimatpåverkan.

Ett minskat svinn är också en viktig miljöaspekt och därför bör det finnas olika förpackningsstorlekar för små inköpsvolymer, exempelvis inom barn-och neonatalvård.

Senare kommer kriterierna att kompletteras med arbetsrättsliga och sociala villkor.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd