Tyck till om hållbarhetskriterier för simhallar

Nyhet

Många simhallar är i stort behov av renovering och ombyggnation om man inte väljer att bygga nytt. Det handlar om komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram hållbarhetskriterier för bad- och simanläggningar. Vi vill ha synpunkter på de föreslagna kriterierna senast den 24 juni.

Bad- och simanläggningar är några av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga. Hög luftfuktighet, höga temperaturer och omfattande användning av kemikalier innebär stora utmaningar. Risken för fuktskador och dålig inomhusmiljö är mycket höga.

Många simhallar är byggda på 50- och 60-talet

Huvuddelen av de svenska bad- och simanläggningarna byggdes mellan åren 1955 och 1975. Det var före oljekrisen och man hade inte fokus på energieffektivitet. Idag är anläggningarna i stort behov av renovering och ombyggnation. I många fall handlar det också om att bygga nya anläggningar.

Eftersom bad- och simanläggningar byggs så sällan finns det uppenbara risker för bristande kunskap vid upphandling. Hållbarhetskriterierna ger information och stöd till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid ny och ombyggnation av bad- och simanläggningar idag

Lättare att ställa hållbarhetskrav

Kriterierna underlättar att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad- och simanläggningar. Kriterierna fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. Ansatsen har varit att ta fram ett paket med kriterier där de olika delsystemen bidrar till en hållbar helhet som stöd i val av tekniska lösningar, material och underhållskemikalier.

Kriterierna är gjorda som funktionskrav. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av bad- och simanläggningar är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd