Tyck till om hållbarhetskriterierna för AV-produkter

Nyhet

Genom att ställa miljökrav när tv, storbildsskärmar och projektorer upphandlas kan energianvändningen vid drift minska, farliga kemikalier begränsas och produkterna utformas för att underlätta återvinning. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla AV-produkter med mindre påverkan på miljön. Nu vill vi veta vad du tycker om våra reviderade kriterier.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 9 december är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av AV-produkter är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Lämna synpunkter

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget till nya hållbarhetskriterier gäller AV-produkter. Kriterierna har uppdaterats med tillägg av flera nya kriterier för att omfamna ett mer cirkulärt perspektiv. Kriterierna har också utökats med undergruppen storbildsskärmar.

Energieffektiv utrustning

  • Uppdaterade kriterier för mer energieffektiva produkter
  • Kriterier för att minska energianvändning vid inaktivitet

Resurseffektivitet

  • Design för att underlätta vid återvinning

Farliga ämnen

  • Kriterier om särskilt farliga ämnen i produkterna
  • Begränsning av flamskyddsmedel
  • Halogener i kablar

Förslag på nya kriterier

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd