Tyck till om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett förslag på reviderade hållbarhetskriterier för nöt- och griskött. En nyhet i förslaget är att kriterier som styr mot samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö har paketerats för att det ska bli tydligare och enklare för kommuner och regioner som jobbar med livsmedelsstrategier. Vi vill gärna veta vad du tycker om kriterierna och de föreslagna paketen.

Kriterierna för nötkött och griskött är ett uppskattat stöd för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer, bransch, upphandlande myndigheter, expertmyndigheter med flera har vi under året arbetat med att revidera hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött.

Kriterier för djurskydd och djurhälsa

Djurskydd, djurhälsa och djurvälfärd är fortsatt en viktig del av hållbarhetskriterierna. Foder, ekologisk produktion, smittskydd, ansvarsfull antibiotikaanvändning, naturbete och klimatpåverkan från nötköttsproduktion är andra viktiga aspekter för hållbar köttproduktion. De omfattas också av förslaget.

De kriterier som är gemensamma för alla animaliska livsmedel, exempelvis information om ursprung, EU-ekologiskt, sojafoder, slaktmetod och transport till slakt revideras först 2020.

Kravpaket ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

Nytt i förslaget är två kravpaket med arbetsnamnet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. Där har vi har samlat kriterier som speglar de djurskyddsaspekter som återfinns, antingen i svensk lagstiftning eller i frivilliga branschöverenskommelser inom Sverige. Kriterierna utgör inget hinder för att en utländsk livsmedelsprodukt kan komma i fråga i en livsmedelsupphandling.

– Det finns utländska certifieringar och produktionskoncept som går långt i att säkerställa mervärden inom exempelvis djurskydd. Vi har exemplifierat med flera av dem i förslagen på bevis, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kravpaketen innehåller inte kriterier för ekologiska varor. Men för de som vill upphandla ekologiska livsmedel, som också är ett uttalat mål i den nationella livsmedelsstrategin, finns hållbarhetskriterier på bas och avancerad nivå för både griskött och nötkött.

Rätt kriterier är bättre än många kriterier

Även bland kriterierna i kravpaketen bör upphandlande organisationer välja kriterier med omsorg i enlighet med sina målsättningar, behov av sortiment och uppföljningsförmåga. De bör också tydligt kommunicera till leverantörna vilka kriterier som avser vilka produkter.

– Det är viktigt att kriterierna används med eftertanke och för de livsmedelsprodukter som de är framtagna för. Fler kriterier i upphandlingsdokumenten gör inte automatiskt upphandlingen bättre och kriterier framtagna för nötkött fungerar inte alltid för griskött, fortsätter Helena Robling.

Läs mer om kravpaketen i vår livsmedelsblogg.

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer nötkött och griskött. Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 15 november är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna.

Lämna synpunkter på krieterierna för nötkött och griskött.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd