Tyck till om kriterier för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial

Nyhet

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial. De nya kriterierna har ett utökat cirkulärt perspektiv . Vi vill gärna ha dina synpunkter på de nya kriterieförslagen. Sista datum för att skicka in synpunkter är 5 mars.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla dokumenthanteringsprodukter som har mindre påverkan på miljön. Kriterierna omfattar skrivare, kopiatorer och multifunktionsprodukter samt förbrukningsmaterial såsom tonerkasetter.

Genom drivande krav i upphandlingen kan exempelvis energiåtgången vid drift minska, innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen begränsas och utsläppen till inomhusluften minimeras. Olika smarta funktioner kan hjälpa användarna att minska förbrukningen av papper.

Kriterierna kan användas vid upphandling av enskilda produkter samt tjänster. De flesta kriterier är enkla att verifiera med hjälp av miljömärkning.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 5 mars är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget till nya hållbarhetskriterier för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial innehåller flera nya kriterier för att omfamna ett mer cirkulärt perspektiv samt främja en god arbetsmiljö.

Energieffektiv utrustning

  • Kriterier för att minska energiåtgången vid användning.

Resurseffektivitet

  • Kriterier som syftar till att minska antalet utskrifter och därmed spara papper.
  • Kriterium om tonerkassetter som ger fler utskrifter per kassett.
  • Kriterium för att öka mängden återvunnen plast i utrustningen.
  • Kriterium för att återanvända och återta begagnad utrustning.
  • Kriterium för användning av restaurerade tonerkassetter.
  • Kriterium för att underlätta återvinning av utrustningen.

Miljö- och hälsofarliga ämnen

  • Kriterier för att begränsa miljö- och hälsofarliga ämnen i tonerkassetter och kablar.
  • Kriterium för att begränsa utsläpp av hälsofarliga ämnen och partiklar till inomhusluften.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Aktuellt