Tyck till om nya delar i stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Nyhet

Fram till den 7 juni kan du lämna synpunkter på våra förslag till kompletteringar av stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Ta chansen och tyck till!

Hösten 2018 lanserade vi en första version av stöd för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Nu ska det kompletteras med flera nya delar. Stödet vänder sig främst till upphandlande organisationer, men även till arbetsmarknadsaktörer som jobbar med matchning och till leverantörer.

Nytt i stödet

Stödet har tagits fram för att göra det enklare och tydligare hur upphandling med sysselsättningskrav går till och vad som krävs för att lyckas.

  • En framgångsfaktor är noggrann planering. Därför har vi tagit fram förslag till en process och frågeställningar för att göra bransch- och arbetsmarknadsanalys i den förberedande fasen.
  • Vi föreslår också att lägga till villkor och tilldelningskriterium för att göra det möjligt att använda sysselsättningskraven för att öka jämställdheten inom branscher med sned könsfördelning. Likaså villkor för att öka sysselsättningen ytterligare med bonusincitament.
  • En tredje komplettering är ett förtydligande om hur reserverad upphandling kan användas för att öka sysselsättningen.
  • Tillämpningsstödet har också uppdaterats med ett förtydligande om Lagen om anställningsskydd, LAS.

Tyck till!

För att det ska bli ett användbart stöd är det viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på de olika delarna. Alla är välkomna. Det kan vara upphandlande myndigheter och enheter, såväl på beslutsfattande och strategisk nivå som operativ, potentiella leverantörer till offentlig sektor eller ideella organisationer. Vi vill också gärna ha synpunkter från statliga, kommunala och privata arbetsmarknadsaktörer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och matchning samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Ta chansen att tycka till om kompletteringarna!

Läs mer om de nya delarna och lämna dina synpunkter här

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd