Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

Nyhet

Just nu arbetar vi med uppdateringen av hållbarhetskriterier för mjölk och mejeri samt lammkött. I samband med det föreslår vi ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor. Vi vill gärna veta vad du tycker om det nya kriteriet. Lämna dina synpunkter senast den 13 november.

Friska djur är centralt för en hållbar och livsmedelssäker djurhållning. Därför har vi tagit fram ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor.

– Regelbunden kontroll, uppföljning och förebyggande åtgärder för djurhälsa är en förutsättning för att exempelvis kunna hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå. Detta kriterium är ett viktigt komplement till våra andra kriterier på området, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Tidigare kriterier för hälsoredovisningssystem har funnits på avancerad och spjutspetsnivå, men har inte fungerat ändamålsenligt på marknaden.

– Kraven på hälsoredovisningssystem innebar att djurhållare förväntades vara ansluta till ett djurhälsoprogram. Det visade sig vara väldigt svårt att följa upp detta för en upphandlande organisation, framför allt på grund av att djur från gårdar som är anslutna till djurhälsoprogram inte särhålls specifikt vid slakt och eventuell förädling, säger Helena Robling.

Nya kravet är i linje med svensk djurskyddslag

För mjölk och mejeriprodukter har vi därför tagit fram ett nytt kriterium på basnivå som kan ersätta kriteriet för hälsoredovisningssystem. Kravet innebär att djurhållaren löpande ska dokumentera vissa hälsoparametrar och vidta vissa förebyggande djurhälsoåtgärder. Kravet ligger på basnivå eftersom det är ett krav som återfinns i svensk djurskyddslag och därför något som svenska producenter redan gör. Det överensstämmer med den svenska livsmedelsstrategins ambitioner och föreslås därför ingå i kravpaketet Nationella livsmedelsstrategin mjölk och mejeri.

Upphandlingsmyndigheten efterfrågar nu synpunkter på det föreslagna kriteriet och förslag på utländska certifieringar eller annan dokumentation som kan underlätta vid uppföljning av kravet när råvaran inte är svensk.

– Utländska bevis efterfrågar vi specifikt i externa synpunkter. Vi gör det eftersom det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är svensk produktion som skulle kunna leva upp till kravet, fortsätter Helena.

Kravpaket underlättar

I mars 2020 publicerade vi reviderade kriterier för nötkött och griskött. Nyheter var bland annat nya kriterier inom djurskydd, foder och klimat. Vi tog också fram kravpaket som ska underlätta för upphandlande organisationer att ställa krav som motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurhållning. Vi tog även fram ett nytt stöd om bevis och när det kan vara lämpligt att begära att dokumentation ska vara granskad av en oberoende tredje part. Nu gör vi en uppdatering av kriterierna för mjölk och mejeriprodukter samt lammkött för att inkorporera dessa förändringar.

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer mjölk och mjölkprodukter. Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 13 november är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Synpunkter skickas till helena.robling@uhmynd.se.

Svarsformulär  

Utkast på hållbarhetskriterium Hälsoövervakning mjölk

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 

Uppdaterade kriterier planeras att publiceras i december 2020.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd