Tyck till om uppdaterade hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning

Nyhet

Genom att ställa drivande miljökrav i offentlig upphandling kan energianvändningen för medicinteknisk utrustning minska och användningen av farliga ämnen begränsas. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu hållbarhetskriterierna för medicinteknisk utrustning. Sista dag för att lämna synpunkter på kriterierna är den 1 mars.

Utvecklingen inom medicinsk teknik går snabbt och innebär att mer avancerad utrustning och flerapparater används inom hälso- och sjukvården. Detta leder till att energianvändningen från medicinteknisk utrustning kan komma att öka. Med hjälp av hållbarhetskriterierna kan upphandlaren premiera utrustning med låg energianvändning.

De uppdaterade kriterierna omfattar generella hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial. Uppdateringen omfattar också specifika kriterier för sju olika produktgrupper:

 • Autoklav /medicinsk sterilisator
 • Hemodialysutrustning
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Röntgenutrustning
 • MR-kamera
 • Datortomograf
 • Ultraljud

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen. Vi välkomnar dig som upphandlar, beställer, tillverkar, säljer eller handskas med medicinteknisk utrustning inom offentlig vård att lämna synpunkter. Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 1 mars är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Kriterieförslaget finns också översatt till engelska.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Kriterieförslag för medicinteknisk utrustning

 • Energieffektiv utrustning: För bilddiagnostisk utrustning, såsom röntgen och MR-kamera, kan du med hjälp av tilldelningskriterium ge mervärde till den mest energieffektiva utrustningen.

  För autoklaver, spol- och diskdesinfektorer och hemodialysutrustning föreslår vi att man efterfrågar obligatorisk energimätning istället, eftersom tilldelningskriterium kan bli svåra att utvärdera på grund av brist på data för genomsnittlig energianvändning Det finns också förslag på kriterier för lågenergiläge för några typer av utrustning.

 • Miljö- och hälsofarliga ämnen: I de nya föreslagna hållbarhetskriterierna finns ett utökat antal kriterier kring begränsning av miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial.

 • Minskad vattenanvändning: För hemodialysutrustning och spol- och diskdesinfektorer finns kriterier som syftar till vattenbesparing.  

Kriterieförslaget innehåller också kriterier om exempelvis:

 • Tillgång till reservdelar
 • Återvinningsbar utrustning
 • Krav på information om utrustningens miljöprestanda
 • Rengörings- och desinfektionsmedel

Du kan läsa mer om arbetet med hållbarhetskriterier samt ta del av nuvarande hållbarhetskriterier på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

                                                                                                                         

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd