Tyck till om vårt uppföljningsstöd för arbetsrättsliga villkor

Nyhet

Genom att verkligen följa upp de arbetsrättsliga villkor som ställs i upphandlingen skapas trovärdighet för verksamheten. Om ingen uppföljning sker finns det risk för att oseriösa företag gynnas. De företag som inte uppfyller de villkor som efterfrågas kan då nämligen ändå konkurrera om ett kontrakt. Vi har tagit fram stöd för hur man kan genomföra en uppföljning. För att stödet ska bli så bra om möjligt behöver vi dina synpunkter.

I samband med att de arbetsrättsliga villkoren och övriga krav och villkor tas fram till upphandlingsdokumenten är det viktigt att även fundera på hur verksamheten ska följa upp de arbetsrättsliga villkoren.

Vi har tagit fram ett stöd för hur man kan genomföra en uppföljning. För att det ska bli så bra som möjligt skulle vi uppskatta om du lämnar dina synpunkter på vad du tycker om det och vad som skulle kunna förbättras.

Uppföljningsstödet som vi har tagit fram är tänkt som ett komplement i det strategiska inköpsarbetet för arbetsrättsliga villkor i

  • implementeringsfasen - när kontraktet startas upp och börjar användas av verksamheten
  • förvaltningsfasen - där ni följer upp att leverantören uppfyller sina skyldigheter enligt kontraktet.

Strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor

Vem kan lämna synpunkter och på vad?

Ger stödet dig som upphandlande organisation kunskap om hur du kan följa upp arbetsrättsliga villkor? Om inte, vilken ytterligare information behöver du? Om du representerar en arbetsmarknadspart, vad tycker ni om verifieringen av egenrapporteringen? Hur fungerar samarbetet med er och upphandlande myndighet i deras uppföljningsarbete?

Ta del och tyck till om vårt uppföljningsstöd för arbetsrättsliga villkor

Hör av dig till Lena Mårdh lena.mardh@uhmynd.se med dina synpunkter senast 4 oktober 2019.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd