Vi undersöker hur kommuner och regioner ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

Nyhet

Upphandlingslagarna innehåller sedan 2017 bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa att de som utför offentliga kontrakt ska ha schyssta arbetsvillkor. Upphandlingsmyndigheten vill nu ta reda på hur bestämmelserna tillämpas av statliga myndigheter, kommuner och regioner. Vi genomför därför en enkätundersökning.

För att kunna ge bästa möjliga vägledning till offentlig och privat sektor, behöver vi ta reda på mer om hur bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar tillämpas. Vi genomför under hösten därför en undersökning som riktar sig till upphandlingschefer eller motsvarande funktioner i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Resultatet av undersökningen kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med att få fram ett stöd som kan underlätta att på ett effektivt sätt tillämpa bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor.

Vid frågor kontakta Lena Mårdh eller Lisa Sennström.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd