Uppdaterade hållbarhetskriterier för pappersprodukter

Nyhet

Den största miljöpåverkan från pappersprodukter är den råvaru- och energianvändning och de utsläpp som sker vid tillverkningen. Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat hållbarhetskriterierna för mjukpapper, tryck- och kopieringspapper så att de ligger på samma nivå som EU Ecolabel.

Fokus på utsläpp och energianvändning

Våra kriterier hjälper upphandlande myndigheter att ställa krav på hållbara pappersprodukter vid upphandling av mjukpapper och tryck- och kopieringspapper. Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid massa- och papperstillverkning i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Vårt fokus har därför varit att uppdatera kriterierna för utsläpp till luft och vatten samt energianvändning.

Skärpning av kraven

EU Ecolabel uppdaterades tidigare i år och vi har därför uppdaterat våra kriterier så att de även i fortsättningen ligger på samma nivå som Ecolabel. Eftersom Ecolabel ändrat vissa av sina referensvärden innebär anpassningen en skärpning av kraven.

Hållbarhetskriterier för pappersprodukter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd