Uppdaterat stöd för ökad klimathänsyn i upphandling

Nyhet

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största utmaningar och både Sverige och EU har satt upp ambitiösa klimatmål. Offentlig sektor, med sin samlade köpkraft, har en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. På våra uppdaterade temasidor kan du läsa om hur du kan upphandla med klimathänsyn.

Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att bland annat ställa höga krav på energiprestanda vid upphandling av produkter, installationer och byggentreprenader. Vid till exempel upphandling av transporter kan du ställa drivande krav på effektivare transporter och minskad användning av bränsle. Du kan också öka andelen energi och bränsle från förnybara källor. 

Att upphandla med klimathänsyn går ofta hand i hand med andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället och bevarande av den biologiska mångfalden. 

På våra temasidor kan du läsa mer om klimatmålen, strategiskt inköpsarbete för minskad miljöpåverkan, och hur du upphandlar energieffektiva produkter, tjänster och byggnader eller fordon och transporter med mindre klimatpåverkan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd