Uppdaterat stöd till dig som upphandlar för en giftfri förskola

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten erbjuder fortsatt stöd för dig som vill bidra till en giftfri omgivning för barn och medveten upphandling till förskolor. Vårt fokusområde Giftfri förskola har nu uppdaterade webbsidor riktade till beslutsfattare, upphandlare och förskolepersonal.

Idag vistas barn stora delar av sina dagar på förskola och därför har regeringen valt att prioritera barnens vardag när det gäller att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen som kan finnas runtomkring i denna verksamheten. För att nå det svenska miljömålet om en giftfri miljö behövs fler styrmedel än lagstiftning. Ett sådant styrmedel är upphandling.

Vårt material inom området Giftfri förskola ger stöd till de kommuner, och andra organisationer, som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

På våra webbsidor under Giftfri förskola kan du läsa mer om varför giftfri omgivning är viktigt för barn och få en inblick i beslutsfattarens roll för att skapa en giftfri förskola. Ta del av information om hur du som upphandlare kan upphandla för en giftfri förskola och hur du som förskolepersonal beställer varor för en giftfri förskola.

Vi erbjuder också kriterier inom områdena textilier, möbler, leksaker- och hobbymaterial samt köks- och serveringsutrustning som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Ta del av stödet för giftfri förskola

2015 lanserade vi en webbutbildning riktad till upphandlare och förskolepersonal som ville upphandla för en giftfri förskola. Det är innehållet i denna utbildning har vi nu arbetat om till webbsidor på vår webbplats så att informationen kan hållas uppdaterad och är lättare sökbar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd