Uppdrag att kartlägga överprövade upphandlingar

Nyhet

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. År 2015 ansökte leverantörerna om överprövning i omkring 8 procent av alla upphandlingar. År 2016 ökade antalet inkomna överprövningar till domstol jämfört med de närmaste föregående åren från omkring 3000 per år till 4190.

Eftersom överprövningar innebär fördröjning och merarbete för alla inblandade parter har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket, kartlägga överprövningsmålen i domstol. Genom att kartlägga och analysera överprövningsmålen är förhoppningen att kunna ge en bättre och tydligare bild av vilka orsakerna är till att Sverige i förhållande till de flesta andra EU-länder har ett så stort antal överprövningar.

En viktig del av utredningen är insamling av information genom intervjuer och möten med aktörer som är berörda av överprövningar. Hit hör till exempel leverantörer, ombud, domstolar och upphandlande myndigheter, men även branschorganisationer.

Vi välkomnar därför alla intresserade att höra av sig till Upphandlingsmyndigheten med frågor, kommentarer eller synpunkter kring regeringsuppdraget.

Kontaktpersoner
Johanna Elmstedt, projektledare, tfn 08-586 217 14, johanna.elmstedt@uhmynd.se
Mathias Lassinantti Jansson, sakkunnig, tfn 08-586 217 40
Patrik Määttä, sakkunnig, tfn 08-586 217 39

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd