Upphandla för en giftfri miljö

Nyhet

I förra veckan avslutades en landsomfattande seminarieserie på temat Upphandling som verktyg i arbetet för en giftfri vardag. Under drygt ett år har över 750 deltagare fått ta del av kunskaper om kemikalielagstiftning och kemikaliekrav i upphandling.

Seminarierna har genomförts av Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen i samarbete med Länsstyrelserna. Omkring 750 deltagare i 20 län har fått ta del av kunskaper kring kemikalielagstiftning kopplat till varor, samt när och hur man kan ställa drivande kemikaliekrav i sin upphandling. I workshoppar har deltagarna delat erfarenheter kring samverkan och roller i arbetet med hållbar upphandling och tankar kring exponering av miljö- och hälsofarliga ämnen i offentliga miljöer. Flera lokala exempel har presenterats kring hur man arbetar med bland annat kemikalieplaner, giftfri förskola och kemikaliesmart byggande inom kommuner.

Utvärderingarna av seminariet har varit positiva och deltagarna har särskilt uppskattat nätverkande, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring temat giftfri vardag, berättar Anna Christiansson vid Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram färdigformulerade kemikaliekrav inom 17 produktgrupper, bland annat för datorer, textilier, städkemikalier och byggmaterial. Du kan ta del av presentationsmaterialet från seminarieserien och övrigt stöd inom giftfri miljö på vår temasida om kemikalier och upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd