Upphandla hållbart med hjälp av märkning

Nyhet

Att använda märkningar i upphandlingar kan vara ett alternativ till hållbarhetskriterier. Märkningar underlättar arbetet med exempelvis kravställning och uppföljning. Men för att det ska vara möjligt att använda en märkning genom att direkt hänvisa till den måste den uppfylla sex förutsättningar. Vårt nya stöd visar hur du kan se om en märkning uppfyller kraven.

Att använda märkningar kan underlätta för såväl de upphandlandande organisationerna som leverantörerna. Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter att man använder märkningar i upphandlingar. Men det har tills nu inte funnits något praktiskt stöd för hur märkningar får och kan användas.

- Att använda märkningar är ett sätt att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. Det har funnits en efterfrågan på vägledning för hur det kan göras och därför har vi nu tagit fram ett stöd, säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Kriterier med anknytning till det som ska upphandlas

För att det ska vara möjligt att begära märkningar måste sex förutsättningar eller krav vara uppfyllda. Det handlar dels om märkningen och organisationen som står bakom, dels om föremålet för upphandlingen.

- Märkningen får endast innehålla kriterier som har anknytning till det som ska upphandlas och den ska vara lämplig för att definiera egenskaper hos det som ska upphandlas, förklarar Charlotta Frenander.

Det går alltså inte att säga på förhand att en viss märkning går att använda vid upphandling av en viss produkt. Det måste avgöras i varje enskilt fall.

Märkningen ska fastställas av oberoende part

Fyra av förutsättningar handlar om hur märkningsorganisationen arbetar. Märkningen ska exempelvis fastställas av en oberoende part i ett öppet och transparent förfarande. Det betyder bland annat att företagsinterna märkningar inte går att använda.

- Det är också viktigt att tänka på att den upphandlande organisationen måste godta andra likvärdiga märkningar om det ställs krav på märkning, avslutar Charlotta Frenander.

De sex förutsättningarna

  • Anknytningskravet. Märkningen får endast innehålla kriterier som har anknytning till det som ska upphandlas,
  • Lämplighetskravet. Märkningen ska vara lämplig för att definiera egenskaper hos det som ska upphandlas,
  • Objektivitetskravet. Märkningen ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier,
  • Öppenhetskravet. Märkningen ska fastställas i ett öppet och transparent förfarande,
  • Tillgänglighetskravet. Märkningen ska vara öppet tillgänglig,
  • Inflytandekravet. Märkningen ska fastställas av en oberoende part.

Stöd för att använda märkning i upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd