Upphandling är en mycket viktig komponent vid digitala investeringar

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering". Myndigheten framhåller betydelsen av god framförhållning och planering i offentliga upphandlingar som handlar om digitala investeringar.

Eftersom det pågår en digitaliseringsprocess inom hela den svenska statsförvaltningen ser myndigheten mycket positivt på att det har gjorts en genomlysning och att det finns behov av lagstiftning på området.

- Vi delar utredningens bedömning att myndigheter i den offentliga förvaltningen behöver få stöd i arbetet med att formulera juridiskt hållbara och affärsmässigt gynnsamma villkor när det gäller digitalisering, säger generaldirektör Inger Ek.

Upphandlingsmyndigheten framhåller den offentliga upphandlingens betydelse, inte minst vikten av att ha god framförhållning och planering. Det bör redan i upphandlingsdokumenten, till exempel regleras hur information och kunskap ska överföras från en befintlig leverantör till en framtida ny leverantör. Annars kan det leda till omöjliga låsningseffekter som påverkar både kostnader och verksamheten.

- Den förberedande fasen är avgörande när it upphandlas då behoven genom funktion och andra krav formuleras, menar generaldirektör Inger Ek.

Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen håller på att förändra vår värld. It förekommer i alltfler upphandlingar och inte bara i renodlade it-projekt. Digitalisering är en viktig del av Upphandlingsmyndighetens verksamhet och inom det här området samverkar vi med flera andra aktörer. Men för att verkligen ta tillvara kompetens och inte dubbelarbeta rekommenderar Upphandlingsmyndigheten att det skrivs in respektive myndighets instruktion att Myndigheten för digital förvaltning, Kammarkollegiet, Upphandlingsmyndigheten och eventuellt flera ska samverka.

Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd