Upphandling ett viktigt samhällspolitiskt styrmedel

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har lämnat sitt remissvar på utredningen om styrmedel för att främja biobränsle för flyget. Det är positivt att utredningen lyfter fram offentlig upphandling som ett styrmedel för att nå miljömål. Men staten ska inte detaljstyra exempelvis vilka bränsle som ska användas. Sätt tydliga klimatmål och lita på att de upphandlande myndigheterna i varje enskild upphandling hittar den bästa lösningen skriver myndigheten i remissvaret.

Utredningens (Biojet för flyget SOU 2019:11) uppdrag har varit att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan. Bland förslagen finns reduktionsplikt, ökade krav i offentlig upphandling samt att Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram ett mål för fossilfritt flyg till år 2045.

– Offentlig upphandling kan vara att ett kraftfullt verktyg för att minska klimatpåverkan. Statens uppgift är att sätta mål, exempelvis för klimatet, inte att bestämma vilka medel som ska användas för nå dem. Lita på att upphandlande myndigheter i de enskilda fallen löser uppgiften, säger Inger Ek, gd för Upphandlingsmyndigheten. 

Ett av utredningens förslag är att möjligheten att använda biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtal för tjänsteresor med flyg som Statens inköpscentral upphandlar.

– Det är ett exempel på hur utredningen missar möjligheten att upphandla innovativa lösningar. Istället för att ställa krav på biobränsle är det möjligt att upphandla med målet att minska klimatpåverkan oavsett vägen dit, säger Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens remissvar över Biojet för flyget (SOU 2019:11)

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd