Upphandling för ett fossilfritt Sverige

Nyhet

Den 20 maj arrangerar vi tillsammans med Fossilfritt Sverige ett seminarium om hur offentlig upphandling kan bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Medverkar gör bland andra civilminister Ardalan Shekarabi, Upphandlingsmyndighetens gd Inger Ek och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Redan idag finns mycket av den teknik som krävs för att vi ska nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Det som krävs är att den efterfrågas på marknaden. På seminariet reder vi ut vilka hinder, och framför allt, vilka möjligheter som finns att använda offentlig upphandling för att driva på utvecklingen. Hur kan företag, kommuner och myndigheter samverka så att de offentliga medlen används på ett sätt som gör att vi når det gemensamma målet ett fossilfritt Sverige.

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige samlar idag över 400 aktörer som delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att ett femtontal branscher tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd.

Offentlig upphandling en motor i klimatomställningen

Flera av färdplanerna pekar ut offentlig upphandling som en nyckel för att fossilfria produkter ska konkurrera ut de fossila. Bygg och anläggningssektorn skriver i sin färdplan att offentlig upphandling ska användas som en motor i klimatomställningen. Hur det ska gå till diskuteras under programpunkten: Halverade utsläpp 2030 – klimatsmart upphandling inom byggsektorn.

Efter lunch är står bland annat klimatsmart upphandling inom transportsektorn på agendan. Åkerinäringen skriver i sin färdplan att "offentlig sektor är normgivande, och obligatoriska klimatkrav på offentliga aktörer skulle driva på den fossilfria omställningen."

Alla kommer att vara där

Talarna på seminariet kommer från näringslivet, branschorganisationer, myndigheter, forskningen, kommuner och regeringen.

Välkommen till Scandic Continental på Vasagatan 22 i Stockholm den 20 maj. Seminariet börjar klockan 10.00 och håller på till 16.00.

Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Ja, jag vill gärna delta på seminariet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd