Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor har ökat visar vår undersökning

Nyhet

Upphandlingslagstiftningen kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor i juni 2017. Upphandlingsmyndigheten ville ta reda på vad lagändringen har inneburit för tillämpningen av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. I november 2019 genomförde vi därför en enkätundersökning bland Sveriges statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Reglerna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor när det finns risk för oschyssta arbetsvillkor. Om arbetet utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ett svenskt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Svaren i enkäten visar att statliga myndigheter, kommuner och regioner ställer arbetsrättsliga villkor i fler upphandlingar sedan nya regler trädde i kraft. Samtidigt svarar många att de inte känner till om de ställer villkor eller inte.

Den vanligaste branschen där arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal har ställts är inom området bygg och fastighet.

När det gäller att ställa villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor*) varierar det mellan olika typer av organisationer. Bland kommunerna är det vanligast vid upphandling av livsmedel och inom bygg och fastighet. Bland regionerna är det vanligast inom sjukvård och omsorg. Hos de statliga myndigheterna är det vanligast vid upphandling inom städ och kemikalier.

Av de som har ställt arbetsrättsliga villkor är det få som har följt upp dessa, visar vår undersökning. Det varierar mellan organisationerna. Flest uppföljningar gör regionerna.

Svarsfrekvensen för kommuner, regioner och statliga myndigheter var 58 procent.

Undersökning om hur offentlig sektor ställer arbetsrättsliga villkor


*) Många av de varor och tjänster som offentlig sektor köper in framställs i komplexa leveranskedjor av underleverantörer i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller: mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd