Upphandlingsdokument som leverantörer förstår ger fler anbud

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt webbstöd för hur du som upphandlare utformar tydliga och enkla upphandlingsdokument. Mindre byråkratiska upphandlingsdokument som har en tydlig struktur och är lätta att förstå bidrar till att fler leverantörer vill delta i den offentliga affären.

För att underlätta för dig som upphandlare har vi tagit fram ett webbstöd för hur du på ett enkelt sätt kan tänka och göra när du tar fram upphandlingsdokument. Stödet vi har tagit fram är tänkt att bidra till förändring, förenkling och förhoppningsvis till att våga prova nya sätt när du utformar dokumenten.    

Många leverantörer upplever att det är krångligt att lämna anbud till offentlig sektor. En av anledningarna är att upphandlingsdokumenten upplevs som byråkratiska och svåra att förstå. Genom att se till så att de genomgående följer en röd tråd och har ett tydligt och enkelt språk underlättar du för leverantörerna. Upphandlingsdokumenten ska inspirera leverantören att se möjligheten och bli motiverad att delta i anbudsgivningen i den offentliga affären.   

Utforma upphandlingsdokument

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd