Upphandlingsmyndigheten är Sveriges modernaste myndighet

Pressmeddelande

Kvalitetsmässan har utsett Upphandlingsmyndigheten till Sveriges modernaste myndighet 2019. I motiveringen skriver juryn att myndigheten är modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta. Priset delades ut av civilminister Lena Micko.

Det är sjätte gången som Kvalitetsmässan utser Sveriges Modernaste Myndighet. Utmärkelsen delades ut i samband med invigningen av Kvalitetsmässan på GöteborgsOperan. Prisutdelare var civilminister Lena Micko.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha utsetts till Sveriges modernaste myndighet. Att vara modern innebär för oss att vi är nyfikna på och öppna för vår omvärld för att tillsammans med andra kunna driva på mot en hållbar samhällsutveckling, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Varje år görs offentliga upphandlingar för cirka 700 miljarder kronor. Upphandlingsmyndigheten som bildades 2015 har uppdraget att verka för en rättssäker, effektiv och hållbar upphandling till nytta för såväl medborgarnas som näringslivets utveckling. 

- Tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta har vi skapat en modern myndighet, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Juryns motivering

"Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta."

Sveriges modernaste myndighet

Bakom utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet står Kvalitetsmässan, Statskontoret, PwC, Saco-S och ST.

Upphandlingsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Ekonomistyrningsverket (ESV) var slutnominerade i utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2019. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier: kvalitet, enkelhet och effektivitet, engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, förnyelse och innovation samt hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling. Syftet med priset är att ytterligare stärka utvecklingsandan och förbättringsivern hos myndigheter.

Juryns medlemmar är Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor, Lars Amréus, ordförande GD-föreningen, Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret, Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd